warta pamięci

Warszawa, Powązki Wojskowe

W Warszawie Warta Pamięci odbędzie się pod Krzyżem Katyńskim na Powązkach Wojskowych.

Wytyczno (pow.włodawski)

Uroczystości będą miały miejsce na cmentarzu wojennym, obok Pomnika Korpusu Ochrony Pogranicza.
Cmentarz wojenny w Wytycznie, na którym znajdują się groby symboliczne ale prawdopodobnie również faktyczne żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza poległych w czasie bitwy pod Wytycznem stoczonej 1 października 1939 roku pomiędzy jednostkami KOP a Armią Czerwoną. Obok cmentarza znajduje się pomnik bitwy pod Wytycznem. Na ponad dwumetrowym kopcu usypanym z ziemi znajduje się metalowy krzyż z orłem w koronie, maszt flagowy oraz tablica z napisem Wytyczno, Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków, Katyń.

wytyczno
wytyczno
wytyczno

Rudnik nad Sanem (pow. niżański)

Spotkanie przy grobie rodziny Boryczków, na cmentarzu przy ul. Adama Mickiewicza 57, wejście bramą przy skrzyżowaniu z ul. Zwycięstwa.
Rodzina Boryczków została zabita 02.10.1939 r. – wtedy do Kamionki wkroczyła grupa żołnierzy Armii Czerwonej, na której czele stał Rodion Bierdnikow, politruk ze szkoły dowódców 131. pułku kawalerii, wchodzącego w skład 2. Korpusu Kawalerii Frontu Ukraińskiego. Inspirowany przez miejscowych komunistów Bierdnikow postanowił rozstrzelać rodzinę Boryczków – jako „wrogów ludu”.

rudnik
rudnik
rudnik
rudnik

Bierżniki (pow. sejneński)

W Bierżnikach spotykanie przy zbiorowej mogile żołnierzy 24. Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” zamordowanych w dniu 24 września 1939 r. na strażnicy w Stanowisku przez Armię Czerwoną. Na mogile umieszczono tablicę z napisem: „Zbiorowa Mogiła Żołnierzy 24 Batalionu Korpusu Ochrony Pogranicza „Sejny” zamordowanych w dniu 24 września 1939 r., na strażnicy w Stanowisku przez Armię Sowiecką zajmującą wschodnie obszary Polski.

bierzniki
bierżniki
bierżniki

Jabłoń (pow. parczewski)

Cmentarz parafialny w Jabłoniu spoczywają tu żołnierze WP SGO „Polesie” polegli w bitwie z Armią Czerwoną 29 września 1939 r.

jabłoń

Majdan Sieniawski (pow. przeworski)

Na cmentarzu parafialnym znajdują się:
Mogiła por. Janusza Chrzanowskiego, rozstrzelanego przez żołnierzy Armii Czerwonej 28.09.1939 r. w Majdanie Sieniawskim
Mogiła kpt. Jana Klepackiego, rozstrzelanego przez żołnierzy Armii Czerwonej w dniu 28.09.1939 r. w Majdanie Sieniawskim

Krosno

Uroczystości przy tablicy upamiętniającej ofiary napaści niemiecko-sowieckiej z 1939 r. Ściana frontowa klasztoru OO Kapucynów w Krośnie. W czasie stanu wojennego odbywały się przy tym kościele patriotyczne wiece po mszach za Ojczyznę, podczas których składano kwiaty w kształcie krzyża i odsłonięto cztery tablice upamiętniające poległych w czasie stanu wojennego, Katyń, napaść ZSRR na Polskę i marszałka Józefa Piłsudskiego. Dlatego nazwano to miejsce kolebką wolności.

 

Włodawa

Ciała żołnierzy poległych w czasie bitwy pod Wytycznem spoczywają głównie na cmentarzu we Włodawie. Miejsce największych corocznych uroczystości związanych z agresją sowiecką.

Góra Grabowiec (pow. zamojski)

Góra Grabowiec – tu znajduje się pomnik rozstrzelanych żołnierzy Wojska Polskiego – miejsce corocznych uroczystości.

Wisznice (pow. bialski)

Cmentarz parafialny w Wisznicach spoczywają tu oficerowie i żołnierze Wojska Polskiego zamordowani przez ukraińską bojówkę komunistyczną współpracującą z Sowietami we wrześniu 1939 r.

Połoski (pow. bialski)

Cmentarz parafialny we wsi Połoski spoczywają żołnierze Wojska Polskiego zamordowani przez ukraińską bojówkę komunistyczną współpracującą z Sowietami we wrześniu 1939 r.

Frampol (pow. biłgorajski)

Cmentarz parafialny we Frampolu spoczywa tu żołnierz Wojska Polskiego Wincenty Panasiuk zamordowany we wrześniu 1939 r. przez bojówkę komunistyczną współpracującą z Sowietami.

Dołhobyczów (pow. hrubieszowski)

Cmentarz parafialny w Dołhobyczowie (Wzgórze Hallerczyków) spoczywają funkcjonariusze Policji Państwowej zabici przez ukraińską bojówkę komunistyczną w Wólce Poturzyńskiej, ekshumowana przez IPN.

Sahryń (pow. hrubieszowski)

Cmentarz prawosławny w Sahryniu spoczywają tu żołnierze Wojska Polskiego zamordowani przez Sowietów 24 września oraz ukraińską bojówkę komunistyczną.

Tyszowce (pow. tomaszowski)

Cmentarz parafialny w Tyszowcach spoczywa m.in. mjr Jerzy Eborowicz zamordowany 25 września przez Sowietów.

Komarów (pow. zamojski)

Cmentarz parafialny w Komarowie spoczywają tu m.in. żołnierze Wojska Polskiego zamordowani przez Sowietów we września 1939 r.

Augustów

Augustów, cmentarz parafialny, mogiła ośmiu żołnierzy Wojska Polskiego rozstrzelanych przez żołnierzy Armii Czerwonej 23 września 1939r.

Kuryłówka (pow. leżajski)

Bitwa pod Kuryłówką stoczona z oddziałami NKWD, wygrana przez Polaków 7 maja 1945 r. (Kuryłówka, to miejscowość, do której Sowieci wkroczyli 30 IX 1939 r.). Wieś położona koło Leżajska.

Las Stocki (pow. puławski)

Bitwa w Lesie Stockim 24 maj 1945 r. stoczona z oddziałami NKWD, wygrana przez Polaków (wieś niedaleko Kazimierza Dolnego).

Perlejewo (pow. siemiatycki)

Bitwa pod Miodusami – Pokrzywne 18 sierpień 1945 r. stoczona z oddziałami NKWD, wygrana przez Polaków (miejscowość położona na północ od Drohiczyna). Ofiary bitwy pochowane na cmentarzu w Perlejewie – i tam odbędą się obchody.

Zwoleń

Bitwa pod Zwoleniem 17 czerwiec 1946 r., stoczona z oddziałami NKWD, wygrana przez Polaków. Miejsce obchodów to mogiła na cmentarzu w Zwoleniu.

Giby (pow. sejneńskim)

Obława Augustowska 12-19 lipca 1945 r. Uroczystość symbolicznie obchodzona w Gibach.

Czaje (pow. ciechanowiecki)

Bitwa Pod Łempicami 30 listopada 1945 r. Bitwa z NKWD stoczona przez Oddział „Młota” . Przy kościele w Czaje 34, 18-230 Czaje jest pomnik zgrupowania „Młota” Żołnierzy Wyklętych

Krzesimów (pow. świdnicki)

Krzesimów obóz NKWD przeznaczony dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Miejscem obchodów jest Dolina Krzyży – cmentarz położony w lesie ok. 200m od zabudowań dawnego obozu.

Trzebuska (pow. rzeszowski)

Trzebuska – obóz NKWD przeznaczony dla żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego. Od sierpnia do października 1944 roku NKWD prowadziło w Trzebusce obóz dla zatrzymanych żołnierzy AK przy przedwojennym Domu Spółdzielczym. Przetrzymywano po 20 więźniów w dołku-ziemiance. Obóz wokół ogrodzenia patrolowała warta z psami. Po skazaniu na śmierć wyroki wykonywano w pobliżu, w lesie turzańskim. W ten sposób zgładzono tam żołnierzy Powstania Lwowskiego, którzy we Lwowie przyjęli Armię Czerwoną jako sojusznika.